سرطان سينه(پستان)

شهریور ۱۴, ۱۳۹۶

سرطان سينه ناشی از رشد خارج از قاعده سلول های غیرطبیعی در پستان است. دو نوع تومورهای خوش خیم و بدخیم، رشد سریع و زیاد سلول ها وجود دارد

ارسال شده در بيماريهاي زنان, مقالات توسط دکتر الهه امیری | Tags:
مرداد ۲۸, ۱۳۹۶

آبسه‌ پستان‌ عبارست‌ است‌ از یک‌ ناحیه‌ عفونی‌ شده‌ بافت‌ پستان‌ که‌ در اثر مبارزه‌ بدن‌ باعفونت‌، چرک‌ در آن‌ جمع‌ می‌شود.

ارسال شده در بيماريهاي زنان, مقالات توسط دکتر الهه امیری | Tags: