افتادگي پلك درنوزادان

مرداد ۱۰, ۱۳۹۶

افتادگی پلک فوقانی یا پتوز ممکن است خفیف بوده و یا تمامی مردمک را بپوشاند. در برخی موارد پتوز می‌تواند دید طبیعی را محدود و یا حتی به طور کامل مسدود نماید.

ارسال شده در مقالات, نوزادان و کودکان توسط دکتر الهه امیری | Tags:
تیر ۳۱, ۱۳۹۶

لب شکری یا لب شکافته، یکی از نواقص زایشی بدن است. در این حالت بخشی از لب نوزاد باز می‌ماند و گوشت آن رشد کافی نداشته‌است.

ارسال شده در مقالات, نوزادان و کودکان توسط دکتر الهه امیری | Tags:
تیر ۲۰, ۱۳۹۶

هر چشم یک غده اشکی دارد که در قسمت بالا و خارج کره چشم قرار دارند به همراه غدد اشکی کمکی در زیر لبه پلک قرار می گیرند باعث ترشح قسمت آبکی اشک می شوند.

ارسال شده در مقالات, نوزادان و کودکان توسط دکتر الهه امیری | Tags:
تیر ۱۷, ۱۳۹۶

گاستروشيزى نقصى در ديوارهٔ شکم و يك عيب مادرزادي است که معمولا در سمت راست محل طبيعى بند ناف وجود دارد وبا پارگى ساک يک اومفالوسل رويانى در رحم ايجاد مى‌شود

ارسال شده در مقالات, نوزادان و کودکان توسط دکتر الهه امیری | Tags:
تیر ۱۳, ۱۳۹۶

عارضه پاچنبری (کلاب فوت) یک بدشکلی است که در آن پای نوزاد به داخل می‌چرخد و اغلب چنان شدید است که کف پاها به داخل یا حتی رو به بالا می‌چرخد.

ارسال شده در مقالات, نوزادان و کودکان توسط دکتر الهه امیری | Tags: