قرص کلومیفن

1 فروردین ۲۷, ۱۳۹۶

قرص کلومیفن (کلاماید یا کلامید) برای درمان ناباروری ناشی از کاهش یا فقدان تخمک‌گذاری در زنان]٬ بغیر از ناباروري باعامل ناشناخته بكارميرود.

ارسال شده در مقالات, نازائي توسط دکتر الهه امیری | Tags: ,
شهریور ۱۱, ۱۳۹۴

واریکوسل اتساع و پیچ خوردگی غیر طبیعی شبکه وریدی ( سیاهرگی ) بالای بیضه هاست.

واریکوسل شایعترین علت در بیماری که با ناباروری و واریکوسل مراجعه می نماید . علت ایجاد ان اختلال در تخلیه وریدی یا نارسایی دریچه های وریدی بیضه است.

نظریه های گوناگونی در مورد مکانیسم اسیب بیضه ها وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از:
•افزایش دمای بیضه ها
•کاهش جریان خون و اکسیژن رسانی
•انتقال مواد و متابولیتهای کلیه ها و غدد فوق کلیه به بیضه ها
•ترکیبی از اینها.

ارسال شده در مقالات, نازائي توسط دکتر الهه امیری | Tags: , ,