تفسيرآزمايش اسپرموگرام

آبان ۲, ۱۳۹۶

برای انجام آزمایش بهتر است بین دو تا هفت روز قبل از انجام آزمایش انزال یا نزدیکی رخ نداده باشد در مراکز ناباروری معمولا اتاق ویژه نمونه گیری وجود دارد.

ارسال شده در مقالات, نازائي توسط دکتر الهه امیری | Tags: , ,
شهریور ۱۱, ۱۳۹۴

واریکوسل اتساع و پیچ خوردگی غیر طبیعی شبکه وریدی ( سیاهرگی ) بالای بیضه هاست.

واریکوسل شایعترین علت در بیماری که با ناباروری و واریکوسل مراجعه می نماید . علت ایجاد ان اختلال در تخلیه وریدی یا نارسایی دریچه های وریدی بیضه است.

نظریه های گوناگونی در مورد مکانیسم اسیب بیضه ها وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از:
•افزایش دمای بیضه ها
•کاهش جریان خون و اکسیژن رسانی
•انتقال مواد و متابولیتهای کلیه ها و غدد فوق کلیه به بیضه ها
•ترکیبی از اینها.

ارسال شده در مقالات, نازائي توسط دکتر الهه امیری | Tags: , ,